Výkup elektriny

Druh zariadenia *

VÝROBCA

Titul
Meno*
Priezvisko*
Dátum narodenia*
Telefónne číslo*
E-mail*
IBAN*
KOREŠPONDENČNÁ ADRESA JE INÁ AKO FAKTURAČNÁ

INFORMÁCIE O VÝROBNOM ZARIADENÍ

EIC odberného miesta (súčasná dodávka elektrickej energie)*
Inštalovaný výkon v kW*
EIC odovzdávacieho miesta (fotovoltika)*
Odovzdávacie miesto je*
Požadovaný začiatok výkupu*
Pozemok (parcelné číslo)
Katastrálne územie
List vlastníctva
Adresa odberného/odovzdávacieho miesta elektrickej energie*
Vaše poznámky

Pri spôsobe platby poštovou poukážkou nie je možné odosielať písomnosti elektronickou formou. Šetrite s nami prírodu a zvoľte si prosím spôsob platby prevodom cez účet.

Pri spôsobe platby SIPO nie je možné odosielať písomnosti elektronickou formou. Šetrite s nami prírodu a zvoľte si prosím spôsob platby prevodom cez účet.

Priložte prosím kópiu / scan zmluvy o pripojení zdroja ako prílohu pre rýchejšiu kontrolu

Zmluva o pripojení zdroja*

    V prípade, že sa Vám nepodarilo vložiť prílohu, pošlite nám ju prosím cez e-mail na adresu: produkty@energie2.sk, alebo poštou.

    Reload 🗙